• Izlet u nacionalni park Plitvička jezera

Izleti i ture

Izlet u nacionalni park Plitvička jezera Izlet u nacionalni park Plitvička jezera Organiziramo svakodnevno izlete sa otoka Raba u Nacionalni park Plitvička jezera !!!
Mogućnost organizacije izleta za Nacionalni park Plitvička jezera i u drugim godišnjim dobima.